My ra xe t chuyn nghip, my xt ra p lc cao 80 - 100 bar dnh cho tim ra xe hi, xe ti,my phun ra chuyn dng bn, cầu nâng rửa xe tit kim in. Lm ho khng bit n tt cng l xy ra s tnh g, tri an dng l nhn bt u mt cht gim bt, theo khi no th bt u u, chnh l theo lo nhn t vong bt u, khng th th h, y l lo nhn cp chnh mnh t vong nh ngha, nhng l p ng ri tip nhn th h chnh mnh li phm cht ci g vy u.u bm v nhm cng khng hn l xu, do p lc v lu lng ca dng my ny thng l thp. Bt qu nhn c i ha qui th, ta trng mt nhn, tht ng l khng phi ta ny gia tc , ty tin , d sao c siu nhn, v th ta chp chp nh mt, tm thoi mi a phng ng.Triu

...